Jdi na obsah Jdi na menu
 

ZŠ - základní informace

21. 8. 2014

NAŠE MALOTŘÍDKA A JEJÍ VÝHODY

 • nižší počet dětí ve třídě umožňuje důkladnější a individuální výuku
 • spojené ročníky umožňují žákům spolupracovat s věkově i vědomostně rozdílnými partnery
 • žáci se učí teloranci a aktivní sociální interakci napříč ročníky
 • průběh vyučování lze upravit podle momentální situace, délka vyučovací hodiny se může prodloužit / zkrátit / propojit / ...
 • ve výukových projektech propojujeme učení s praktickými činnostmi
 • ve vyučování poznáváme a prožíváme zkrze herní a didaktické aktivity / používáme PC, výukové programy a internet
 • používáme slovního hodnocení, ve vyšších ročnících ho kombinujeme se známkamive spojených třídách se nadané děti nenudí - mohou se učit se staršími
 • nižší počet dětí ve třídě umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení - dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie / chronická a dlouhodobá onemocnění / lehká mentální retardace / Aspergerův syndrom)
 • děti  nejsou vystaveny negativním a patologickým jevům jako na velkých městských školách


ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ VÝUKY 

 • učení a poznávání je proces, který vyžaduje u každého jinou dávku úsilí i odlišnou délku trvání  
 • každý má právo být úspěšný - míra nadání a intelektu je u každého z nás jiná, přesto máme všichni co nabídnout 
 • jsme jedinečné osobnosti - srovnávání se s druhými někdy neškodí, důležitější je však zdravé sebehodnocení 
 • k cíli vedou různé cesty - podporujeme kreativní myšlení a netradiční řešení problémů