Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada:

a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)schvaluje školní řád, a navrhuje jejich změny

d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

e) vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

f) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

g) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

 

Složení školské rady:

 

Zástupci obce:    M. Fojtů, S. Mikulecký, E. Sontáková

Zástupci školy:   M. Jurková (předsedkyně), K. Vašíčková

Zástupci rodičů: A. Chaloupková (ZŠ), P. Dvořáková (ZŠ), 

                             M. Čadová (MŠ), K. Dománková (MŠ)

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ 2016/2017

Dotazník ZŠ 2017

Dotazník MŠ 2017