Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019 / 2020:

 

pořadové číslo přijat / nepřijat
1 přijat
2 přijat
3 přijat
4 přijat
5 přijat
6 přijat
7 přijat
8 přijat
9 odklad školní docházky
10 odklad školní docházky

 

 

zaci.jpg

Během zápisu rodiče vyřídí administrativní úkony (Žádost o přijetí, zápisní list, Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání), děti prokáží své znalosti a dovednosti při praktických činnostech.

Prosíme rodiče, aby přinesli rodný list dítěte.

 

Co nabízíme?

PROSTŘEDÍ TŘÍDY

 •  sestava interaktivní tabule
 •  PC ve třídě, práce na PC jako součást každodenní výuky (moderní výukový software ČJ, M, AJ, PŘ)
 •  koberce, pohovka a relaxační pytel – prostor pro hru a odpočinek, hračky a stavebnice
 •  samostatná výškově nastavitelná lavice s židličkou

 

ŠKOLNÍ INFO

 •  učebnice a sešity pro každého žáka zdarma
 •  výbava pro prvňáčka (výtvarné a psací potřeby)

 

 • školní družina – ranní a odpolední družina dle potřeb rodičů, současný provoz od 6:30 do 16:00 hod.

 

 • slovní hodnocení – respektuje žáka a jeho individuální pokroky v učení, motivuje k učení, napomáhá kladnému sebehodnocení a zdravému sebevědomí. Ve vyšších ročnících je slovní hodnocení kombinováno se známkami.

 

 • písmo Comenia Script – jednoduché a čitelné písmo, děti si osvojí psaní velmi rychle, píší rády a bez chyb. V druhém ročníku se učí děti klasickému psacímu písmu.

 

 • testování žáků v pátém ročníku – nebojíme se srovnávání, výsledky srovnávacích testů SCIO a České školní inspekce jsou nestranným ukazatelem úrovně získaných znalostí a dovedností žáka.

 

 • projektové dny, spaní ve škole a společné akce s MŠ – podporujeme spolupráci dětí různého věku, budování kamarádství a vzájemné podpory. 

 

 • společné čtení – povinná četba děti nudí, my čteme společně – o každé přečtené kapitole si povídáme, ověřujeme si pochopení textu a rozvíjíme čtenářské dovednosti.

 

 • výuka informatiky – již od prvního ročníku, práce ve výukových programech i na internetu. Osvojování základních uživatelských dovedností (textový a tabulkový editor, prezentace, foto a jeho úpravy, e-mail, ...)

 

 • výuka anglického jazyka již od mateřské školy – děti si k angličtině vytvoří kladný vztah, v kroužku anglického jazyka si děti osvojí základní dovednosti, které jim velmi usnadní začátek povinné výuky ve třetím ročníku.

 

 • škola v přírodě – každý rok děti stráví 5 dní v přírodě, poznají nová místa, naučí se samostatnosti a osvojí si mnoho praktických dovedností.

 

 • sportovní činnost – každý rok se všichni žáci účastní plaveckého výcviku a bruslení v lanškrounské hale. V pátém ročníku jsou naši žáci již zdatnými plavci a bruslaři.

 

 • návštěvy Východočeského divadla a muzea v Pardubicích – účastní se opět všichni žáci.

 

 • péče o zvířecí mazlíčky – podporujeme kladný vztah dětí k přírodě, děti pečují o zvířecí mazlíčky (rybičky, hlemýžď) a pokojové rostliny.

 

 • kroužek vaření a keramiky – kroužky jsou zdarma, děti si hradí pouze suroviny.