Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

15.5.2019 od 14:00 - 16:00 hod

Do MŠ přijímáme děti způsobilé účastnit se vzdělávacích činností i přiměřeně samostatné.

Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kritérií MŠ. Dítě do mateřské školy se přijímá na základě: ŽÁDOSTI RODIČŮ   (viz. níže).

holcicka.png

 Žadatelé:         
 

  • odevzdají  vyplněnou žádost o přijetí
  • evidenční list potvrzený lékařem (nutno vyzvednout v MŠ)
  • prokáží  se  OP a rodným listem dítěte

 

Na základě přihlášky ředitelka školy do 30 dnů vydá Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 Dokumenty ke stažení:

PŘIHLÁŠKA MŠ


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: maximum 10 bodů

VĚK:

narozen od 1.9.2012 a starší

povinná docházka MŠ, ze spádového obvodu - přijati
narozen od 1.9.2013 3 body
narozen od 1.9.2014 2 bod
narozen od 1.9.2015 1 bod

BYDLIŠTĚ:

Luková, Luková - Květná 3 body
ostatní 0 bodů

 
ZAMĚSTNÁNÍ:

samoživitel, zaměstnání, hledá si zaměstnání 2 body
na mateřské dovolené s mladším dítětem 0 bodů

SOUROZENCI V MŠ, ZŠ:

sourozenci v MŠ/ZŠ (docházka do ZŠ současná i minulá) 2 body
bez sourozenců v MŠ a ZŠ 0 bodů